เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

Bitdefender 2017. OneClick Security™

Best Protection.

Best Performance.

 

Bitdefender

ANTIVIRUS PLUS 2017

Do your thing, protected

 

- การป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดกับทุกภัยคุกคาม

- ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยไม่ทำให้เครื่องช้า

- การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Security

  Advisor

- การป้องกันโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกเดียว

แนะนำ

Bitdefender

INTERNET SECURITY 2017

Do your thing, protected

 

- การป้องกันที่ดีที่สุดกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

- ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยไม่ทำให้เครื่องช้า

- การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Security

  Advisor

- การป้องกันโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกเดียว

- Firewall ช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ

- Parental Advisor ช่วยให้ครอบครัวของคุณปลอดภัยจาก

  ภัยทางอินเทอร์เน็ต

Software EDU Thailand

Bitdefender

Total Security Multi-Device 2017

Do your thing, protected

 

- รวมการป้องกันที่คุณเลือกได้ Windows, Mac OS &

  Android

- การจัดการด้วยส่วนกลางสำหรับทุกอุปกรณ์

- ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยไม่ทำให้เครื่องช้า

- การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Security

  Advisor

- การป้องกันโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกเดียว

- พร้อมด้วยเครื่องมือ Anti-Theft และ Data Protection

บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส 9204 จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-2867794 - 95

จันทน์ - ศุกร์

08.30 - 17.30

sales@asoft1.com

02-2865244