รับสมัครงาน

บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และนำเข้าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ รวมถึงให้บริการจัดฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์์กว่า 8 ปี เปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง

สวัสดิการ

เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, Incentive,เบี้ยขยัน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ประกันสังคม, ประกันกลุ่มและชุดยูนิฟอร์ม

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales Representative) จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Internet

- มีความตั้งใจ รักการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ประสานงานดี มีความรับผิดชอบ

- สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ

บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส 9204 จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-2867794 - 95

จันทน์ - ศุกร์

08.30 - 17.30

sales@asoft1.com

02-2865244