เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

Sound Forge Pro 11

Advanced audio waveform editor.

โปรแกรมที่เอาไว้ปรับแต่งเสียง ซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้รับก็ ออกมาใน ลักษณถแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งเสียง ใส่ Effect หรือ ลูกเล่น ต่าง ๆ เข้าไปให้กับไฟล์ตระกูล WAV,AIFF,MP3 และอื่น ๆ อีกมามาย

แนะนำ

Software EDU Thailand

Vegas Pro 14

Video, audio, and Blu-ray™ Disc creation

โปรแกรมตัดต่อไฟล์ Video ที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยฟังก์ชั่นที่ ใช้ง่ายในการออกแบบ งาน Presentations อีกที้งยังสามารถรองรับไฟล์ ได้มากมายอีกด้วย ไม่แพ้ Ulead Studio

บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส 9204 จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-2867794 - 95

จันทน์ - ศุกร์

08.30 - 17.30

sales@asoft1.com

02-2865244