ซอฟต์แวร์  |

MindJet

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ซอฟท์แวร์ที่จำลองแผนผังความคิดหรือแผนภาพทางความคิดเป็นทฤษฎีในการนำเอา สมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของ มนุษย์ ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างจากสิ่งที่เป็นนามธรรมสูปรูปธรรม ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำการติดสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง

แนะนำ

Adobe Creative Cloud

Office 365

Software EDU Thailand

บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส 9204 จันทน์ 18/2 ขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

sales@asoft1.com

02-2865244

02-2867794 - 95

จันทน์ - ศุกร์

08.30 - 17.30